Contrel نماینده رسمی فروش رله ارت فالت کنترل ایتالیا

Contrel رله ارت فالت و رله ارت لیکج و انواع کوربالانس جهت اندازه گیری نشتی جریان ، ساخت شرکت کنترل ایتالیا

Contrel نماینده رسمی فروش رله ارت فالت کنترل ایتالیا

Contrel رله ارت فالت و رله ارت لیکج و انواع کوربالانس جهت اندازه گیری نشتی جریان ، ساخت شرکت کنترل ایتالیا

Contrel  نماینده رسمی فروش رله ارت فالت کنترل ایتالیا

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایی نمایندگی انحصاری شرکت کنترل در ایران ، آمادگی خود را جهت ارائه انواع
رله های ارت فالت کنترل و رله های ارت لیکیج کنترل جهت نشتی جریان و رله اندازه گیری نشتی جریان و
انواع کور بالانس کنترل در سایز ها و جریان های مختلف اعلام می دارد

فروش و مرکز پخش انواع رله ارت فالت و رله ارت لیکج و انواع کوربالانس (کربالانس) جهت اندازه گیری نشتی
جریان ، ساخت شرکت کنترل (Contrel) ایتالیا.

رله ارت فالت ELR-3C Contrel
رله ارت فالت ELR-3F Contrel
رله ارت لیکج ELR-3E Contrel
رله ارت لیکج ELR-7 Contrel
رله ارت لیکج ELR-1E Contrel
رله ارت فالت ELR-91 Contrel
رله ارت لیکج ELR-2 Contrel
رله ارت فالت ELR-8V-TCS Contrel
رله ارت فالت ELR-CB Contrel
رله ارت فالت ELR-1D Contrel
رله ارت فالت ELR-D2 Contrel
رله ارت فالت ELR-D2-V-485 Contrel
رله بیمارستانی HRI-R40 Contrel
نمایشگر رله بیمارستانی PR 5 Contrel
کوربالانس ELR-C1/60 Contrel
کوربالانس CTD-1/28 Contrel
کوربالانس CT-1/35 Contrel
کوربالانس CT-1/60 Contrel
کوربالانس CT-1/80 Contrel
کوربالانس CT-1/110 Contrel
کوربالانس CT-1/160 Contrel
کوربالانس CT-1/210 Contrel

رله های ارت فالت و ارت لیکیج جهت نشتی جریان در سایز های 48 - 72 - 96 با دقت اندازه گیری
جریان از 25 میلی آمپر تا 250 آمپر و زمان عملکرد 0.02 ثانیه تا 5 ثانیه


جهت برقراری ارتباط می توانید همه روزه (بجز شنبه ها) با شماره تلفن‌ ذکر شده تماس حاصل فرمایید.

آدرس : تهران - لاله زار جنوبی - پاساژ جهان الکتریک – طبقه اول – پلاک 37
الکترو صنعت بابایــی / دانیال بـابـائـیـان

مدیر فروش : دانیال بـابـائـیـان

شماره تماس : 36059492 (021) (بجز شنبه ها)

تلفکس : 33902487 (021) (بجز شنبه ها)

وب سایت :

www.contrel.blogfa.com

www.esbelc.blog.ir

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایی نمایندگی انحصاری شرکت کنترل  در ایران ، آمادگی خود را جهت ارائه انواع

رله های ارت فالت  کنترل و رله های ارت لیکیج کنترل جهت نشتی جریان و رله اندازه گیری نشتی جریان و

 انواع کور بالانس کنترل در سایز ها و جریان های مختلف  اعلام می دارد

 

فروش و مرکز پخش  انواع رله ارت فالت و رله ارت لیکج و انواع کوربالانس (کربالانس) جهت اندازه گیری نشتی جریان ، ساخت شرکت کنترل  (Contrel)  ایتالیا.   

   

   ELR-3C      Contrel رله ارت فالت   

 رله ارت فالت   ELR-3F      Contrel

 رله ارت لیکج   ELR-3E       Contrel 

 رله ارت لیکج   ELR-7        Contrel 

 رله ارت لیکج   ELR-1E        Contrel 

 رله ارت فالت   ELR-91       Contrel 

 رله ارت لیکج   ELR-61        Contrel

 رله ارت لیکج   ELRC-1        Contrel 

 رله ارت لیکج   ELR-2M        Contrel  

 رله ارت فالت   ELR-8V-TCS        Contrel  

 رله ارت فالت   ELR-CB       Contrel 

 رله ارت لیکیج  ELRC-1        Contrel  

  رله ارت فالت    ELR-1D-230    Contrel

 رله ارت فالت    ELR-1D-110    Contrel

 رله ارت فالت    ELR-1D-48    Contrel

 رله ارت فالت    ELR-1D-24    Contrel

 رله ارت فالت    ELR-D2-110    Contrel

 رله ارت فالت    ELR-D2-240    Contrel

 رله ارت فالت    ELR-D2-V-110    Contrel

 رله ارت فالت    ELR-D2-V-485  110    Contrel

 رله ارت فالت    ELR-D2-V-240    Contrel

 رله ارت فالت    ELR-D2-V-485  240    Contrel

 رله بیمارستانی    HRI-R24     Contrel

 رله بیمارستانی    HRI-R40     Contrel

 رله بیمارستانی    HRI-R41     Contrel

 نمایشگر رله بیمارستانی   PR 5      Contrel 

کوربالانس       CTD-1/28      Contrel 

 CT-1/35      Contrel کوربالانس       

 CT-1/60      Contrel        کوربالانس

CT-1/80      Contrel        کوربالانس

CT-1/110      Contrel        کوربالانس

CT-1/160      Contrel       کوربالانس 

CT-1/210      Contrel        کوربالانس


 رله های ارت فالت و ارت لیکیج  جهت نشتی جریان  در سایز های  48 - 72 - 96 با دقت اندازه گیری

 جریان از 25 میلی آمپر تا 250 آمپر و زمان عملکرد  0.02 ثانیه  تا  5 ثانیه


جهت برقراری ارتباط می توانید همه روزه (بجز شنبه ها) با شماره تلفن‌ ذکر شده تماس حاصل فرمایید.

آدرس : تهران - لاله زار  جنوبی -  پاساژ جهان الکتریک – طبقه اول – پلاک 37

  الکترو صنعت بابایــی / دانیال بـابـائـیـان

مدیر فروش :  دانیال بابائیان

شماره تماس :   36059492 (021)    (بجز شنبه ها)

تلفکس :  33902487 (021)       (بجز شنبه ها)


ایمیل : info.esb26@gmail.com

وب سایت :

www.contrel.blogfa.com

www.parscenter.com/BabaeiELC

www.babaeielc.blogfa.com